+ แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นครูเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำการในยามปกติ

แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นครูเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำการในยามปกติ

ดาวน์โหลดไฟล์ : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยกเว้นครูเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารประจำการในยามปกติ