หลักสูตรที่ 9 การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ทักษะการใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่

  • การป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามหลักเพื่อรักษาความปลอดภัย
  • การปฏิบัติตามหลักการใช้เว็บบราวเซอร์อย่างปลอดภัย
  • การกำหนดรูปแบบพิสูจน์ตัวตน

อ้างอิงเนื้อหาจาก : หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล)