หลักสูตรที่ 8 การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่

  • การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
  • การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
  • การใช้โปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
  • การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

1a.คู่มือการใช้ zoom
PDF Embedder requires a url attribute PDF Embedder requires a url attribute