หลักสูตรที่ 7 การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำทักษะการใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล ได้แก่

  • การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
  • การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน
  • การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
  • การใช้โปรแกรมจับการทำงานของหน้าจอ
  • การใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว

2.1 การสร้างเว็บไซต์ด้วย googlesite

การสร้างเว็บไซต์ด้วยgooglesite

2.2 การสร้างเว็บไซต์ด้วย-sway

การสร้างเว็บไซต์ด้วย-sway

3.1 การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน

3.2 คู่มือ_Qr code

คู่มือ_Qr code