หลักสูตรที่ 6 การใช้โปรแกรมการนำเสนองาน

ทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ได้แก่

  • การทดสอบการใช้งานพื้นที่ทำงานแบบออนไลน์
  • การกำหนดพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์
  • การใช้โปรแกรมบ่งปันหน้าจอ
  • การใช้โปรแกรมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ