หลักสูตรที่ 5 การใช้โปรแกรมตารางคำนวน

หลักสูตรนี้เป็นการแนะนำทักษะการใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น ได้แก่

  • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
  • จัดการตารางคำนวณ
  • ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
  • จัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงาน
  • พิมพ์แผ่นงาน
  • ใช้สูตรฟังก์ชั่นเพื่อการคำนวณ
  • แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน