หลักสูตรที่ 4 การใช้โปรแกรมประมวลคำ

ทักษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ ได้แก่

  • การทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
  • การจัดการงานเอกสาร การจัดรูปแบบข้อความ
  • การจัดการกับย่อหน้าในเอกสาร
  • การแทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
  • การจัดรูปแบบเอกสาร
  • การพิมพ์เอกสาร รวมทั้งการตรวจทานงานเอกสาร