หลักสูตรที่ 2 การใช้งานอินเทอร์เน็ต/สื่อดิจิทัล

ทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้แก่

  • การใช้งานเว็บบราวเซอร์สืบค้นข้อมูล
  • การใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การใช้งานปฏิทิน
  • การใช้งานสื่อสังคม
  • การใช้งานโปรแกรมการสื่อสาร
  • การใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2
อ้างอิงเนื้อหาจาก : หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล)