รับรายงานตัว ครูผู้ช่วย บรรจุ 23 ธันวาคม 2564 (11 ราย)

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม เขต 3 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บรรจุเข้ารับราชการวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไร่ส้ม ชั้น 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 3