ประชุม อกศจ.เชียงใหม ่ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

.....วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเสกสิทธิ์  แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชุม อกศจ.เชียงใหม ่ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Video Conference ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่