ประชุม คปภ.ครั้งที่ 2/2565

.....วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประชุม คปภ.ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Video Conference ณ ห้องประชุมไร่ส้ม สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่