ประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

.....สพป.เชียงใหม่ เขต 3 โดยท่าน ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 รองเสกสิทธิ์ แสนทวีสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3, นางอำพร สาสัตย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมเตรียมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565