ประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง ดำเนินการจัดประชุมการกำหนดกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 3 วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมไร่ส้ม