+ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

     วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมอิงดอย ชั้น 4 สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดย นางอำพร สาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กล่าวให้โอวาท คำแนะนำในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานแก่พนักงานราชการ และดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมอิงดอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3