หน้าแรก

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

17 กุมภาพันธ์ 2022 รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนภาษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
11 กุมภาพันธ์ 2022 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญฯ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ฯ
11 กุมภาพันธ์ 2022 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเชียงใหม่
30 ธันวาคม 2021 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565